Fra salen 2016

Nominasjonskomiteens endelige innstilling

Nominasjonskomiteens endelige innstilling

På vegne nominasjonskomiteen takker vi for alle innspill etter vårt 1. utkast ble offentliggjort 16. november. Vi har hatt gode diskusjoner og meningsutvekslinger i komiteen. Fra vi la fram vårt 1. utkast til det endelige utkastet nå foreligger er noen navn ute, men ingen navn borte uten at de selv samtykker. Kandidatskjemaene til navnene på listen følger med og er nummeret for å forenkle tilgangen til informasjon om de enkelte delegatene. Nominasjonskomiteen er enstemmig med unntak av plass nummer 8 hvor komiteen er delt 5-4. Nominasjonskomiteen vil redegjøre innstillingen på nominasjonsmøtet 21. januar og ser fram til nominasjonsmøtets diskusjoner. I vedlegget finnes vårt forslag til bystyreliste for perioden 2023-2027.

Trine Lise Sundnes

Leder