Nominasjonskomiteens innstilling til bystyreliste for 2019-2023

Nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti har nå sendt ut sin endelige innstilling til bystyrevalgliste for perioden 2019-2023.

bys

- På vegne av en enstemmig nominasjonskomité, er det en stor glede å legge fram komiteens innstilling til Oslo Arbeiderpartis bystyreliste i 2019, sier leder av nominasjonskomiteen, Espen Barth Eide. Listen representerer både kontinuitet og fornyelse, og den gjenspeiler innbyggerne og mangfoldet i Oslo på en god måte. Forslaget skal behandles på nominasjonsmøte 2. mars i Samfunnssalen.

- Det rødgrønne byrådet og samarbeidskoalisjonen mellom Arbeiderpartiet, SV og MDG har tatt Oslo i en ny og riktig retning. Byrådet leverer resultater som gjør livene til byens innbyggere bedre og mer innholdsrike.  Oslo Arbeiderparti går til valg på at byrådet og samarbeidskoalisjonen med Raymond Johansen som byrådsleder får fornyet tillit fra velgerne, sier Frode Jacobsen, leder av Oslo Arbeiderparti.

Komiteen har bestått av: Espen Barth Eide, leder, Julie Lødrup, Fredrik Mellem, Marit Bjerke, Emil Mogstad, Lene Løken, Øyvind Slåke, Siri Gåsemyr Staalesen, Awais Aslam, Erling Turtum og Agnes Nærland Viljugrein.

For spørsmål eller kommentarer kan Espen Barth Eide kontaktes på : 99541972.