Nominasjonskomiteens arbeid

Etter to perioder med makt til å forme byen vi bor i forbereder vi oss nå til kommune- og fylkestingsvalget i 2023 for å sikre fortsatt flertall for vår politikk og fortsatt Arbeiderpartistyre i byen vår. Nominasjonskomiteen oppfordrer lokallagene til bred medlemsinvolvering og god forankring for forslagene sine når de nå skal fremme de fremste av de fremste til å stå på vår bystyreliste.

Vi har startet arbeidet med å finne fram til vinnerlaget og gleder oss til å levere!