Nominasjonskomiteen for stortingsvalget 2017

Komiteens medlemmer og fremdriftsplan

original_1478641401_7149565

På representantskapet 6. september ble følgende medlemmer valgt til nominasjonskomiteen for Oslo Arbeiderparti

Signe Horn (leder), Vestre Aker Arbeiderpartilag

Rune Tokle, Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn

Khamshajiny Gunaratnam, Grorud Arbeiderpartilag

Torbjørn Giæver Eriksen, Oslo Arbeidersamfunn

Agnes Nærland Viljugrein, AUF i Oslo

Norvald Mo, Stovner og Vestli Arbeiderpartilag

Gro Tvedt Anderssen, Veitvet Linderud Økern

Øyvind Slåke, Homonettverket

Dag Bayegan-Harlem, Vestre Aker Arbeiderpartilag

Komiteen har lagt opp følgende fremdriftsplan
  • 6. september Brev til sittende representanter med spørsmål om de tar gjenvalg
  • 12. september kl. 1200 Frist for å svare nominasjonskomiteen om gjenvalg
  • 13. september Brev til partiorganisasjonen der partilagene oppfordres til å komme med forslag til stortingslisten
  • 10. oktober Frist for å sende inn forslag
  • 31. oktober Komiteen sender ut sitt forslag til høring
  • 14. november Høringsfrist
  • 18. november Komiteen sender ut sin innstilling
  • 22. november Nominasjonsmøte

Spørsmål kan rettes til nominasjonskomiteens leder Signe Horn på telefon 92603520.