Nominasjon til stortingsvalget

Her følger partiavdelingenes tilbakemeldinger på nominasjonskomiteens første forslag til stortingsliste.Nominasjonsmøtet er 1. desember.Kontaktperson: Leder av nominasjonskomiteen, Tone Tellevik Dahl, telefon 975 09 225