Nå sikrer vi karbonfangst på Klemetsrud

Fra og med 2026 sørger vi for tidenes utslippskutt i Oslo

For seks år siden satte vi oss et mål. Vi ville bygge et anlegg for fangst av klimagasser fra forbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Vi ville gjøre noe med det største utslippspunktet vi har.

Nå gjør vi det! Fra og med 2026 sørger vi for tidenes utslippskutt i Oslo. I dag lanserte vårt Arbeiderpartiledede byråd storsatsningen: C02-fangst på Klemetsrudanlegget.

Dere kjenner historien: Mens Høyre-byrådet i 2003 ville selge Oslos energiselskap, HafslundEco, har vi sikret offentlig eierskap over både vannkrafta og strømnettet. Våre mer enn 81 vannkraftverk (sist på Tolga) kan forsyne halvparten av Norges befolkning med ren, fornybar energi.

I 2017 gjennomførte vi en omfattende transaksjon. Vi kjøpte tilbake Hafslund. Det var den største krafttransaksjonen i Norges historie. Vi gjorde det for å sikre våre verdier, tilrettelegge for at selskapene kan bidra til det grønne skiftet og ikke minst: Sikre gjennomføring av CCS på Klemetsrud! I 2019 gjennomførte vi nok en giganttransaksjon. Da slo vi sammen HafslundEco og Eidsiva. Det var en av de største sammenslåingene – om ikke den største i kraft-Norge.

I dag har vi nådd en ny historisk milepæl: Nå har vi ikke lenger bare en plan om å gjennomføre CCS på Klemetsrudanlegget. I dag har vi også en finansieringsplan.

Med nye partnere om bord skal Oslo realisere et nytt industrieventyr. Vi skal skape nye, grønne industriarbeidsplasser, og fra og med 2026 kutter vi Oslos største utslippspunkt. Klemetsrud forbrenningsanlegg står nemlig for 14 prosent av Oslos utslipp – hele 400 000 tusen tonn CO2 per år. Det tilsvarer utslipp fra til sammen 200.000 personbiler årlig.

Karbonfangst-prosjektet vårt i Oslo er planlagt. Det er tegnet. Og det har allerede en utprøvd teknologi. Det vi har manglet har vært midlene for å få det til.

Finansieringen av prosjektet forutsetter en transaksjon. Denne realiseres nå fordi finske Fortum ønsker å selge sin eierandel i Fortum Oslo Varme til HafslundEco, Infranode og HitecVision.

Som en del av transaksjonen vil Oslo kommune overføre sin 50 prosent eierandel i Fortum Oslo Varme til HafslundEco. Etter transaksjonen blir HafslundEco dermed majoritetseier med 60 prosent eierskap i Fortum Oslo Varme, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver.

Det betyr at all energivirksomhet til Oslo kommune nå forvaltes gjennom kommunens heleide selskap HafslundEco – Norges nest største kraftselskap. Oslo kommune tar tilbake kontrollen i Fortum Oslo Varme gjennom HafslundEco. Vi forsterker altså kommunens eierskap.

Med oss på laget får vi to seriøse aktører med kapital, bunnsolid kompetanse og med motivasjon til å utvikle et grønt selskap i samarbeid med HafslundEco. Og i likhet med Oslo kommune, har det for selskapene vært en absolutt forutsetning for transaksjonen at CCS-prosjektet gjennomføres. Derfor bidrar de med betydelig kapital og ser de store mulighetene som ligger i CCS- prosjektet på Klemetsrud.

Realisering av karbonfangst på Klemetsrud koster. Vi mener imidlertid at det er en helt nødvendig investering for vår egen og for kommende generasjoner.

Oslo kommune finansierer sitt bidrag med eksterne lån. Gjennom den foreslåtte modellen, stiller vi midler til disposisjon uten at det krever friske penger fra bykassa.

Vår generasjon vil bli målt på hvordan vi tok vare på denne jorda vi har til låns. På samme måte som vi står på skuldrene til generasjonene før oss, skal også kommende generasjoner stå på våre skuldre. Vi har et stort ansvar for at de skuldrene er sterke. I dag har vi tatt et viktig steg for nettopp dette. Sammen stanser vi klimaendringene.

Gratulerer med dagen!

Kameratslig hilsen,

Raymond Johansen, byrådsleder i OsloVictoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo