Mer innovasjon og bedre inkludering i Oslo

- Byregjeringen satser på innovasjon og gründere i Oslo, sikrer Visit Oslo og intensiverer samarbeid med frivillig sektor for å løse utfordringer knyttet til flyktninger og inkludering, sier byråd for næring og eierskap Geir Lippestad.

original_1478638419_9871254

Satser på innovasjonsmiljøene

- Oslo er Norges hovedstad og skal være motor for hele landet. Vi har mange av de mest innovative miljøene – de som utvikler tjenestene, produktene og kulturene vi skal leve av ved siden av olje, gass og fisk i framtiden, sier Lippestad. Han mener en av byregjeringas viktigste oppgaver er å støtte opp om og bidra til å bygge flere kreative og innovative arbeidsfellesskap som MESH og 657. - Vi vil ha flere selskaper som Kahoot og Xeneta fra Oslo, og være med å løfte frem suksesshistoriene fra inkubatormiljøer. Vi legger derfor 3 millioner i potten for å støtte det mangfoldige gründermiljøet i hovedstaden. 1 million øremerkes Tøyen StartUp Village, sier byråden.

Han forteller at Kommunal- og regional- departementet har kuttet Oslos utviklingsmidler fra 9 til 5 millioner på to år.

- Det er dramatisk for innovasjonen og skaperkraften i byen vår. Dette vil vi gjøre noe med, og disse tre millionene er et viktig skritt i riktig retning, sier han.

VisitOslo får stabile rammer

VisitOslo er vår viktigste aktør på å bygge merkevaren Oslo, og sikrer store inntekter i form av gjestedøgn, internasjonale konferanser, festivaler, museumsbesøk og cruisebesøk.

- VisitOslo bidrar til at Oslo blir attraktiv for kloke hoder og driftige hender som øker produktiviteten i byen vår. Samtidig har VisitOslo de siste årene bidratt til svært gode resultater i samarbeid med Osloregionen, sier Lippestad.

VisitOslo lå inne med et kutt på vel 30 prosent i det opprinnelige budsjettforslaget. – Byregjeringen vil opprettholde aktiviteten til en så viktig aktør som bidrar til å sette Oslo på verdenskartet og har lagt inn 4,6 millioner i budsjettet.

Samarbeid med frivillige aktører

- Skal Oslo lykkes med å gi rom i vårt fellesskap til flyktningene som kommer til oss på kort tid, er vi avhengig av å dra dette sammen med det sivile samfunn, sier Lippestad og forteller at det er satt av 4 millioner hvert år til å støtte opp om initiativ og samarbeid med organisasjoner og enkelt initiativ i det sivile samfunn.

Når antall flyktninger i byen og antall flyktninger vi skal bosette i Oslo, øker så dramatisk på så kort tid, er vi avhengig av å forsterke innsatsen vår. Samtidig har Oslo opplevd en enorm umiddelbar innsats fra frivillige.

- Noen har meldt seg til organisasjonen for å bidra, mens andre har rett og slett satt i gang å organisere hjelpetiltak selv på steder der det var behov. Denne inkludereningen og engasjementet vil vi være med å løfte og bidra til at det holdes varmt. Derfor har vi satt av 4 millioner som uavkortet skal gå til å støtte enkelt iniativ eller organisasjoner, sier Lippestad.

Frivilligheten møter mennesker i øyenhøyde og skaper trygge møteplasser og likeverd. Derfor er de spesielt gode på å bidra til inkludering av mennesker. Frivillige organisasjoner kan snu seg raskt og oppstå spontant og likevel ha stor bæreevne.

- Vi ønsker å være med å støtte og utvikle det sterke engasjementet mange mennesker og organisasjoner har vist i møte med den ekstraordinære flyktningsituasjonen, avslutter Lippestad.

Pressekontakt for byråd for næring og eierskap:

Byrådssekretær Bettina Thorvik, 928 20 658