Likestillingsuka

Likestillingsuka 2022

Styringsgruppa i Kvinnenettverket inviterer til Likestillingsuka 5.-10. mars 2022 og Årskvinnekonferansen 2. april 2022.


Programmet for Likestillingsuka:
Kvinnehistorisk byvandring langs Akerselva https://www.facebook.com/events/520140719678172
Lørdag 5. mars 2022 kl. 14.00. Oppmøte utenfor Arbeidermuseet, Sagveien 25.  
Bli med på en liten vandring der vi får et historisk møte med kvinner som sto midt i industrioppblomstringen langs Akerselva. Byvandringen er et samarbeid med Oslo Museum, og varer i ca. 1, 5 time.  

Kvinnedagen 8. mars
Bli med å feire likestillingsseire, markere fortsatt kamp for kvinners rettigheter og vise internasjonal solidaritet med kvinner.  

8. mars-frokost med Arbeiderpartiet og LO. Hvordan sørger vi for at det faktisk blir damenes tur? 
Kulturhuset kl. 08.30-10.00  
Nestleder Hadia Tajik, likestillingsminister Anette Trettebergstuen, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, LO-sekretær Julie Lødrup
Les mer om arrangementet her: https://www.facebook.com/events/961594987799125

Før-toget-treff med Oslo Arbeiderparti https://www.facebook.com/events/4740149546062829
Partikontoret Oslo Arbeiderparti, 5. etg. kl. 16.45-17.30

Velkommen til hyggelig samvær på partikontoret før 8. marstoget. Appeller ved bl.a. likestillingsminister Anette Trettebergstuen, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Aurora Bratteli Thom fra AUF i Oslo.
Gå inn på Facebook-eventet og meld deg på.

8. mars-toget i Oslo 
Youngstorget kl. 18.00 
Endelig skal vi gå i 8. marstog. Program for arrangementet kan du lese her: https://www.8marsoslo.no/program

Vi må snakke om kvinnehelse
Onsdag 9. mars kl. 17.30-19.00. Partikontoret, 5. etg.  
Debattmøte med helseminister Ingvild Kjerkol.
Hvorfor er det mindre kunnskap om, mindre forskning på, og dårligere behandling av kvinners helse enn menns helse? Kvinnehelsestrategien, likeverdige helsetilbud og forskning er sentrale tema på kvinnehelseagendaen.
Påmelding via Facebook: https://www.facebook.com/events/479851986881144

Kjønnsidentitet – fakta og myter 
Torsdag 10. mars kl. 20.00, Uhørt 
Hun, han eller hen? Kvinnenettverket og Homonettverket inviterer til et spennende møte der vi får lære mer om kjønn, ikke binære, trans, kjønnsidentitet og kjønnsmangfold.
https://www.facebook.com/events/382584070363472?ref=newsfeed

Årskvinnekonferansen 2022 
Lørdag 2. april, Oslo Arbeiderpartis partikontor, 5. etg.
Hjertelig velkommen til Årskvinnekonferansen 2022. Tema er kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt.
Hovedinnleder er utenriksminister Anniken Huitfeldt.  
Detaljert program sendes ut når dette er klart.  

Vi inviterer alle kvinner til å sende inn forslag til Årskvinnekonferansen. Frist for å sende inn forslag er lørdag 26. mars. Forslag sendes på e-post til Katinka Riksfjord Sporsem: [email protected]
Meld deg på Årskvinnekonferansen her: https://osloap.pameldingssystem.no/arskvinnekonferanse-2022

Kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti på Facebook
Facebook-gruppa Kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti er for alle kvinner i Oslo Arbeiderparti. Her deler vi informasjon, invitasjoner til arrangement, tips og saker vi er opptatt av. Bli med ved å gå inn på linken: https://www.facebook.com/groups/1089388438285742

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med Styringsgruppa i Kvinnenettverket, ta kontakt med Katinka Riksfjord Sporsem på e-post.

Kameratslig hilsen,  

Katinka Riksfjord Sporsem

leder Kvinnenettverket

Oslo Arbeiderparti