illustrasjon likestillingsuka

Likestillingsuka 2021

Kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti inviterer

Kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til Likestillingsuka 6.-11. mars.

Gjennom egne arrangementer, og to som vi slutter oss til, vil vi i Likestillingsuka feire Kvinnedagen, avholde Årskvinnekonferanse - med to debatter om arbeid, drikke digital søndagskaffe med Hadia Tajik, diskutere kvinners rett til selvbestemt abort, invitere Oslo-folk til Spørretime med våre kvinnelige stortingskandidater og få råd om hvordan vi lykkes med taler og får meninger på trykk.  

Av hensyn til årsmøtet i Oslo Arbeiderparti er Årskvinnekonferansen blitt flyttet til lørdag 6. mars.
Vi kan dessverre fortsatt ikke møtes fysisk, så alle arrangementer i Likestillingsuka vil gjennomføres digitalt.

Vi håper at alle våre medlemmer har lyst og anledning til å delta på ett eller flere arrangementer.

Se hele programmet for Likestillingsuka:  

Årskvinnekonferansen 2021
Lørdag 6. mars kl. 10.00-13.30           

Tema for Årskvinnekonferansen er arbeid, og gjennom to aktuelle debatter setter vi fokus på arbeidsledighetssituasjonen og på kvinners deltidsarbeid.

Vi inviterer også alle kvinner til å sende inn forslag til Årskvinnekonferansen. Frist for å sende inn forslag er innen torsdag 4. mars. Forslag sendes til Katinka Riksfjord Sporsem på e-post.

Program
Kl. 10.00 Velkommen v/Katinka Riksfjord Sporsem, konst. leder, Kvinnenettverket i Oslo Ap
Kl. 10.05  Hva gjør vi for å få ned arbeidsledigheten og unngår at den blir varig?

12. mars 2020 vil gå inn i historien som en dramatisk dag. Nesten over natten gikk Norge fra lav ledighet til å ha den høyeste ledigheten siden 1930-tallet. Ett år senere ligger flere bransjer nede med brukket rygg og ledigheten er fortsatt skyhøy.
209.000 personer er ledige på landsbasis. 38.000 av dem bor i Oslo. Arbeidsledigheten rammer ungdom hardt. Og for mennesker som var ledige før koronakrisen blir det nå enda vanskeligere å komme inn i arbeid.

Hva må vi gjøre for å få folk i arbeid, og hvordan unngår vi at ledigheten biter seg fast og blir en varig velferdskrise?  Vi møter noen av dem som opplever arbeidsledigheten på kroppen, politikere og arbeidslivets parter.

Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder, LO
Nina Melsom, direktør Arbeidsliv, NHO
Lena Sæterli, tillitsvalgt i Oslo Ap og arbeidsledig
Helena Bozicevic, permittert servitør og hovedtillitsvalgt Scandic Helsfyr
Varin Hiwa, leder AUF i Oslo
Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap, Oslo 

Kl. 11.25 Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet – fra deltid til heltid  

Deltidsarbeid blant kvinner er en av våre største likestillingsutfordringer. Hvordan er situasjonen i Norge, og hvilke konsekvenser har deltidsarbeid for den enkelte og for samfunnet? Hva skal til for å få flere kvinner i heltidsarbeid og å skape en heltidskultur?
Lill Sverresdatter Larsen, leder Sykepleierforbundet
Hanne Cecilie Kavli, forskningssjef FAFO
Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Oslo
Trine Lise Sundnes, stortingskandidat Oslo Ap og tidl. leder Handel og Kontor
Debattene ledes av Hannah Gitmark, fagsjef Tankesmien Agenda.

Kl. 12.35-13.30 Behandling av innsendte forslag 

Delta på Årskvinnekonferansen ved å følge lenken


50 grunner til at Erna og Abid ikke bør styre likestillinga i Norge – digital søndagskaffe med Hadia Tajik
Søndag 7. mars kl. 10.30-11.15

Vi varmer opp til 8. mars.  Sett av 45 minutter til  digital søndagskaffe med nestleder Hadia Tajik, som med både alvor og humor ser på likestillingspolitikken i Norge.   

Delta på arrangementet

Kvinnedagen - 8. mars
8. mars med Arbeiderpartiet og LO kl. 12.00-13.30
Kvinnenettverket i Arbeiderpartiet og LO inviterer til felles digitalt arrangement om pandemi, kvinnedominerte yrker og bedre vern mot voldtekt. Kvinnenettverket i Oslo slutter seg til partiets sentrale arrangement.

Meld deg på arrangementet her 

8. mars-markering i Oslo kl. 18.00-19.00
Velkommen til årets 8. mars-markering i Oslo, som i år foregår digitalt.
Årets hovedparole er: «Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå».  
Gå inn på Facebook-eventet for å lese om paroler, kulturinnslag og praktisk informasjon: Arrangementet streames live via Facebook.

Valgkampoppvarming: Å lykkes med taler og få meninger på trykk 
Tirsdag 9. mars kl. 18.00-19.00
To inspirerende innledere med lang erfaring i å skrive taler og meningsytringer deler sine beste råd med oss.
Hvordan ta ordet og fremføre et budskap som blir lyttet til?  v/Mina Gerhardsen, forfatter av boka «Å lykkes med taler»
Hvordan bør jeg skrive for å få meningen min på trykk?  v/Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap
Delta på arrangementet her

Spørretimen med Oslo Arbeiderparti 
Onsdag 10. mars kl. 18.00-19.00
Spør Oslo Arbeiderpartis stortingskandidater Kamzy Gunaratnam, Trine Lise Sundnes, Siri Gåsemyr Staalesen, Agnes Viljugrein og Hannah Gitmark, om Arbeiderpartiets politikk og hva de vil gjøre for Oslo.
Arrangementet er åpent for alle.  Delta her.

Kvinners kropp – kvinners valg
Torsdag 11. mars kl. 18.00-19.00  
Kvinners rett til å bestemme over egen kropp er truet og kriminalisert. I hele 134 land er abort fortsatt forbudt, og millioner av kvinner nektes nødvendig helsehjelp som fører til utrygge og farlige aborter.
Også i Norge, under Erna Solbergs regjering, er kvinners rett til å bestemme over egen kropp innskrenket.

Vi spør hvordan situasjonen for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter er internasjonalt, og hva Norge bør gjøre. Hva er ståa i Norge, og hvor skal grensen for selvbestemt abort gå? Og er det nå på tide å utvide abortgrensa og skrote abortnemndene?

Paneldeltagere:
Gro Lindstad, daglig leder, FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål
Tilde Broch Østborg, overlege ved Stavanger Universitetssykehus og medlem i abortnemnd
Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i Helse- og omsorgskomiteen
Følg møtet her.

Hjertelig velkommen til Likestillingsuka!

Kameratslig hilsen,
Katinka Riksfjord Sporsem
konst. leder i Kvinnenettverket , Oslo Arbeiderparti