Bildet av Barcode

Lansering Oslo 2040

Oslo 2040 - Visjoner og løsninger for en bedre by!

Lanseringen av Oslo 2040 inviterer til en langsiktig og fremtidsrettet debatt om hvordan Oslo skal se ut i fremtiden. Sosialdemokratiet handler om å gjøre jevnlige forbedringer i folks liv. Men det handler også om å gjøre noen jafs, snu kortene i bunken, tenke nytt. Da må vi rette blikket langt fram, slik Einar Gerhardsen gjorde. 

«Jeg er veldig glad for at vi i dag kan lansere debattheftet Oslo 2040, der mange gode bidragsytere kommer med sine perspektiver på hvordan de vil hovedstaden vår skal se ut i 2040. Jeg vil takke for samarbeidet i arbeidsgruppa og for all innsatsen fra dem som har bidratt. Arbeiderpartiet bidrar til å gjøre folks liv bedre hver dag gjennom styringa av byen. Likevel er det enormt viktig at vi med jevne mellomrom løfter blikket og tenker langsiktig, for å kunne utvikle politikk tilpassa framtidas behov. Det er dette et forsøk på. Jeg håper dette heftet kan inspirere til gode diskusjoner og debatter og til spennende politikkutvikling i hele partiet i tida som kommer, også gjennom den pågående programprosessen» forteller leder for arbeidet Hannah Gitmark 

Bli med på en reise inn i fremtidens Oslo.