Lagenes forslag til tillitsvalgte i Oslo Arbeiderparti

original_1478641617_817017

I forbindelse med valg på årsmøtet i Oslo Arbeiderparti 11. og 12. mars har lagene i Oslo Arbeiderparti og AUF i Oslo kommet med forslag til tillitsvalgte. Oversikten over navneforslag kan leses i dokumentet nedenfor.

Valgkomiteen sender ut sitt utkast 23. februar. Endelig innstilling sendes ut søndag 6. mars.

For spørsmål kan valgkomiteens leder, Øyvind Slåke, kontaktes på telefon: 90753236