Kan vi fylle internasjonal politikk med sosialdemokratisk innhold?

Oslo Arbeiderparti diskuterte hva som må til for at globaliseringens goder fordeles jevnere.

Espen Barth Eide, Marianne Marthinsen og Kjetil Staalesen i samtale

Representantskap i Oslo Ap 13. februar

Økonomisk globalisering har gitt eventyrlig vekst i åpne økonomier som Norge. Samtidig opplever stadig flere at de ikke får ta del i denne veksten. Globale selskaper unngår skatter og avgifter, og i mange land er arbeidstakernes rettigheter under press.

Tirsdag 13. februar tok Oslo Arbeiderparti diskusjonen om hvordan globaliseringens goder kan fordeles jevnere. Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide og Marianne Marthinsen i utenriks- og forsvarskomiteen møttes til panelsamtale om hvordan Norge kan bruke hjemlige erfaringer med rettferdige skatter, trepartssamarbeidet og Statens pensjonsfond utland i utenrikspolitikken.

Oslo Arbeiderparti mener Norges utenrikspolitikk bør arbeide for at den internasjonale markedsøkonomien reguleres bedre. Skal vi ivareta globaliseringens positive sider må vi arbeide for en mer rettferdig økonomisk verdensorden. Det er både i Norges interesse som en liten og åpen økonomi og et solidarisk prinsipp. Under kan du lese uttalelsen vedtatt av representantskapet.

Repskapet følger med på debatten under representantskapet 13. februar 2018