Forsiden til byrådserklæringen

Innspill fra lagene til nominasjonskomiteen

Innspill fra lagene til nominasjonskomiteen

Her finner du innspill til nominasjonskomiteen fra lagene over kandidater til bystyrelisten for perioden 2023-2027 som har kommet komiteen i hende som følge av den skriftlige henvendelsen til lagene. I tillegg har kvinnenettverket kommet med innspill på kandidater under «Hun bør stille»-fanen og enkeltmedlemmer har meldt seg til tjeneste for partiet. Det understekes at arbeidet komiteen nå går inn i ikke handler om tellekanter, men å finne fram til den listen nominasjonskomiteen mener både er representativ for partiet, gjenspeiler byens befolkning og som kan ta byrådsmakt for en tredje periode. Det betyr at komiteen er gitt tillit til også å lansere andre navn. Nominasjonskomiteen takker lagene for innspillene så langt og gleder seg til å ta fatt på innspillene og arbeidet med å finne vinner-laget.