I Oslo blir valgløfter til virkelighet hver dag

Bystyret vedtok onsdag det fjerde budsjettet i denne bystyreperioden. Det er drøyt tre år siden Oslos innbyggere ga byen et nytt politisk flertall.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen

Frode Jacobsen, leder av Oslo Arbeiderparti.

Når vi nå ved inngangen til valgåret vedtar budsjettet for 2019 er det med stor tilfredshet at Arbeiderpartiet kan konstatere at vi hver eneste dag gjør valgløfter til virkelighet i Oslo.Vi gjennomfører det vi sa vi skulle gjøre. Byrådserklæringen blir gjennomført punkt for punkt, i hvert fall hvis vi skal tro Aftenposten som har gått detaljert til verks og undersøkt dette.Det er særlig to grunner som gjør at Arbeiderpartiet ser fram til å møte velgernes dom om 269 dager:

  • For det første har byen under et Arbeiderpartiledet byråd bygget ut velferden, styrket de offentlige fellesgodene og klimautfordringene møtes med offensive svar.
  • For det andre vil valgkampen vise at det er noe på spill i Oslo. Opposisjonens budsjetter viser det tydelig. De borgerlige partiene møter framtidas utfordringer med gamle ideer og dårlige løsninger. Skattekutt for de med mest fra før, kutt i velferden og mer privatisering.

Sammen med Rødt sørger byrådspartiene for at budsjettet for 2019 er til å kjenne igjen fra tidligere år. Byrådets satsninger sikres flertall. I tillegg blir det noen viktige påplussinger. Mer til bydelene, mer til organisasjoner på velferdssektoren, mer til boligsosiale tiltak og økte midler til universell utforming.

Barnehager:

I 2015 var Oslo blant de byene i Norge med lavest barnehagedekning. Det var forbudt å bygge kommunale barnehager. Nå går ventelistene ned. I 2019 kommer vi i mål med løftene om 3000 nye barnehageplasser denne perioden. Ny bemanningsavtale sikrer bedre kvalitet og flere pedagoger i barnehagene.

Barnehageplasser Oslo

Vi bygger 3000 nye barnehageplasser.

Skole:

I 2015 var budsjettene i Oslo-skolen preget av at skolene ikke fikk dekket sine utgifter til hva det kostet å få plass til nye elever. Mens gamle elever fikk 100 kroner, fikk skolene bare 80 kroner for de nye elvene. Sånn ble skolenes budsjetter sakte strupet år for år.Dette ble det raskt slutt på med nytt byråd. I 2019 fortsetter satsingen på skolen i Oslo. Vi fortsetter å løfte Oslo-skolen opp en divisjon. For første gang på veldig mange år blir det neste år en økning i skolenes grunnfinansiering.  Dette i tillegg til at skolene har fått 200 flere lærere og mest der behovet er størst.Gjennom satsingen på AKS sikrer vi bred deltakelse og inkludering i aktivitetsskolen. Neste år blir 15.500 unger en del av ordningen med gratis AKS. Alle 6.000 førsteklassinger over hele byen får gratis aktivitetsskole fra neste skoleår.

aks

I 2019 vil 16000 barn i Osloskolen få gratis plass i AKS.

Eldreomsorg

I 2015 var eldreomsorgen i Oslo kjennetegnet av hemmelighold rundt avviksmeldinger og stoppeklokkeomsorg. Nå gjør vi de eldre til sjef i eget liv. Rosa busser ruller rundt i stadig flere bydeler. Vi er i rute med å få på plass 500 nye årsverk innen hjemmetjenesten. Neste år kommer penger for å servere bedre mat på sykehjemmene. Ordningen med aktivitetstid og tidskonto for de eldre er i ferd med å bli en knallsuksess.

Eldreomsorg

Vi gikk til valg på å styrke eldreomsorgen i Oslo. Nå blir våre valgløfter virkelighet.

Idrett

I 2015 manglet det ikke på planer for idrettsanlegg. Men planene ble aldri noe av fordi det ikke fulgte penger med. I dag er feststemning i Oslo idrettskrets når byrådet legger fram sitt budsjett. Nå blir planer til virkelighet. Anleggene finansieres og de bygges. Ta deg en tur rundt i byen. Nye kunstgressbaner. Nye flerbrukshaller. Svømmehall på Stovner og nytt Tøyenbad.

idrett

Oslo får et historisk idrettsløft.

Klima og kollektiv

I 2015 forsøkte det borgerlige byrådet å bli kåret til Europas miljøhovedstad. Neste år skal vi være nettopp det. Oslo har vunnet konkurransen på grunn av bystyrets kloke vedtak over flere år.. Med dagens vedtak tas nye steg til å gjøre Oslo til en grønnere by som møter klimautfordringene med det nødvendige alvoret.Kollektivtrafikken i Oslo er noe vi alle kan være stolte av. Og bedre blir det neste år. Barn under 6 år reiser gratis med buss, trikk og T-bane. De under 18 år skal betale barnebillett. Steg for steg bygges kollektivtrafikken ut. Nye linjer, nye trikker, flere avganger på buss, trikk og bane.Og vi som sykler husker godt at bystyret gang på gang vedtok sykkelplaner uten at det kom flere sykkelveier. Neste år blir det nye 26 kilometer med sykkelvei. Totalt blir det 60 kilometer sykkelvei på fire år. De ti siste åra med borgerlig styre ble det i snitt bygget 1,5 kilometer sykkelvei i året. Velgerne som i 2015 ga byen et nytt flertall har fått et byråd som virker.

kollektiv

Vi fortsetter å ruste opp kollektivtransporten i Oslo.

Tydelige forskjeller

Bystyrets budsjettbehandling viser at det er tydelige forskjeller i Oslo-politikken. Budsjettet forteller hva vi kan vente dersom de borgerlige mot formodning har flertall når et nytt bystyre om et år skal vedta budsjettet for 2020.

Privatisering

Er det noen som husker hva vi snakka om for to år siden? Da hadde Veireno overtatt kontrakten for avfallshenting i Oslo. Søpla ble ikke henta og det var kaos. Alle eggene var puttet i en kurv, og både eggene og kurven var råtten. De som vant anbudet hadde et tilbud som var for godt til å være sant. Hva har Høyre lært? Ikke nok tydeligvis for nå skal avfallshåndtering ut på nye anbud.Og i 2019 vil Høyre privatisere to sykehjem, og nye barnehageplasser skal også bygges og driftes av kommersielle aktører. 

Skattekutt

Innføring av en moderat eiendomsskatt for de med de dyreste boligene har gitt kommunen inntekter til å finansiere nødvendige velferdsløft. Høyre vil kutte skatten med 620 millioner for de som trenger det minst. Regninga sender de blant til barnefamiliene i Oslo. Foreldrene til de 12.000 barna som mister gratisplassen i AKS får en ekstraregning på 22.000 kroner fra Høyre. Kjent omfordeling fra Høyre.

Effektivisering og digitaliseringskutt

Høyre har tydeligvis blitt inspirert av regjeringen og innfører en effektiviseringsreform i Oslo. Regninga spres relativt tynt ut over, dog med en stor andel på bydelene som allerede neste år skal spare over 100 millioner kroner. Vi tror også det kan være mulig å drifte kommunen mer effektivt. Derfor har vi satt i gang et storstilt digitaliseringsprosjekt som vil gi bedre tjenester, samtidig som det kan frigjøres midler til prioriterte velferdsoppgaver i framtida. Hva gjør Høyre? Joda, de fjerne pengene til digitaliseringsprosjektet og fremskynder effektiviseringa. Var det noen som snakka om å gå baklengs inn i framtida? Selv et Høyre i valgkampmodus må vel erkjenne at dette er useriøst.

Planlegger ikke for veksten

Det mest «lønnsomme» grepet i Høyres alternative budsjett er kuttet i kjøp av eiendom. Totalt har Høyre tryllet til seg over 1,2 milliarder kroner på denne måten. Men hva betyr det? I neste uke skal Høyre stemme for en skolebehovsplan som inkluderer en skole i Myntgata. I dag selger Høyre den samme skolen for fjerde gang.Oslo vokser fortsatt. Høyre later som at vi ikke trenger nye skoler, barnehager og sykehjem. Var det noen som snakka om å gå baklengs inn i framtida?Det hadde vært fair om Høyre heller sa rett ut at det ikke blir skole på Skøyen, Sørenga og Sagene. Ingen flerbrukshall på Korsvoll. Ingen utvidelse av skolegården på Bolteløkka. Intet sykehjem i Sannergata. Storbylegvakt og ny brannstasjon får vi heller ikke. Fordi Høyre i sitt budsjett ikke vil kjøpe eiendom der det skal bygges. 

Lover luftslott

Og det virker som Høyre ikke har lært av luftslottene som ble lovet da de satt i byråd. Det mangler nemlig ikke på lovnader om nye satsinger og nye anlegg både når det gjelder idrettsanlegg, kollektivsatsinger, gågater og andre ting. Men Høyre lover og lover, og de vet selv de ikke har penger til å finansiere anleggene i sin helhet. Nytt Valle Hovin koster mer enn 125 millioner kroner. Du får ikke en idrettspark på Ryen for 500.000 kroner på en tomt kommunen ikke eier og Høyre har fjerna penga til å kjøpe tomter for. Og sånn kunne jeg fortsatt.Det mest overraskende med Høyres budsjett for 2019 er nemlig at dette ikke er budsjett som kan bli gjennomført dersom det mot all formodning hadde fått flertall. Det er useriøst og uansvarlig. Dessverre er det også et forvarsel til hva vi har i vente i valgkampen. Høyre vil fortsette å love ting som ikke lar seg finansiere. De vil love skattekutt uten å fortelle hvem som må betale regninga.Ta tre andre salderinger i Høyres budsjett som ikke henger på greip. Det tas 34 millioner fra de ansattes pensjoner ved å endre pensjonsmodell uten å snakke med de ansatte. I tillegg tas 250 millioner fra det såkalte premieavviksfondet, som i praksis er å ta fra fremtidens pensjoner. I tillegg kuttes en avsetning til sosialhjelp, som styringspartier vet alltid har vært der. Og vipps - Høyre har triksa til seg 350 millioner. Men et budsjett på over 73 milliarder kan ikke salderes med monopolpenger. Arbeiderpartiet har vist hva vi står for. Trygg økonomisk styring går hånd i hånd med utbygging av velferden. Også i 2019. Jeg er sikker på at folk i byen liker det de ser og at vi tar Oslo i riktig retning.