Gratis Kjernetid i AKS i fire bydeler

- Alle elever ved 1. trinn ved skoler i bydelene Alna, Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand tilbys gratis kjernetid i Aktivitetsskolen fra skolestart neste år, sier byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl.

original_1478640928_7336683

Pressemelding 19.11.2015

Byregjeringa vil at de som trenger det mest får mulighet til å være med på leken og øve språk og sosiale ferdigheter med de andre i klassen, også etter ordinær skoletid.

Fellesarenaer for språkutviklingen 

I dag er det systematisk at barn i de områdene med lavest inntekt og med størst språkutfordringer som også har lavest deltakelse i AKS. - Jeg vil at de som trenger det mest får mulighet til å være med i fellesskapet, også etter skoletid. Det er her sosiale ferdigheter og ikke minst språk utvikles videre, sier Tellevik Dahl.

Samlet varierer dekningsgraden i AKS i de utvalgte bydelene som nå får gratis tilbud til elevene på 1.trinn fra 60 % Stovner, 63 % Alna, 72 % Søndre Nordstrand og 70 % i bydel Grorud. - Vi har sett at forsøk med å gjøre det gratis for alle, har mangedoblet deltakelsen og gjort at så godt som alle barna er med. Jeg er opptatt av at AKS bidrar til trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet. Byregjeringa setter av hele 16,4 millioner i 2016 for å kunne gi dette gratistilbudet.

I sin politiske plattform sier byregjeringa at det vil gjennomføre en større kvalitetsgjennomgang av tilbudet i Aktivitetsskolen i Oslo med mål om å sikre likere økonomiske rammebetingelser, økt kvalitet og et likeverdig tilbud på tvers av byen.

Pressekontakt for byråd for oppvekst og kunnskap:

Karin Steenstrup, mobil 905 64 454