Frihets- og likestillingskamp anno 2017

Oslo Arbeiderparti tok debatten om hvordan samfunnet skal motarbeide sosialt kontroll

Fra venstre: Khamshajiny Gunaratnam,  Fawzi Warsame, Abdirahman Hassan, Sofia Rana, Umar Ashraf, Faten Al-Hussaini

Fra paneldebatten (fra v. Khamshajiny Gunaratnam, Fawzi Warsame, Abdirahman Hassan, Sofia Rana, Umar Ashraf, Faten Al-Hussaini

Representantskap i Oslo Ap 28. nov

Vår tids store frihets- og likestillingskamp er det sosiale og kulturelle presset som norske gutter og jenter fra det flerkulturelle miljøet står overfor når de skal velge hvordan de vil leve sine liv.

Torsdag 28. november tok Oslo Arbeiderparti diskusjonen i representantskapet. Viktige stemmer i skamløsdebatten ble invitert til å snakke i panel om utfordringene, slik de ser det, og nestleder Khamshajiny Gunaratnam holdt et engasjert innlegg med utgangspunkt i egne opplevelser.

Oslo Arbeiderparti mener landets største parti har et ansvar for at ingen grupper skal falle utenfor. Arbeiderpartiet skal stå opp for den enkeltes frihet og kontroll over eget liv. Under kan du lese uttalelsen vedtatt av representantskapet