Valgkomiteens forslag

Valgkomiteen til årsmøtet har sendt ut forslag til partiorganisasjonen

Årsmøtet 2018 skal velge medlemmer for perioden 2018-2020 til

  • Partistyret
  • Fagligpolitisk utvalg
  • Revisjons- og kontrollkomité
  • Representantskapets protokollkomité
  • Oslo Arbeiderpartis representanter i landsstyret

Valgkomiteen ble valgt på representantskapet 23. januar. I tråd med tidsplanen som ble meldt partilagene 26. januar, har komiteen utarbeidet et forslag som er sendt ut på høring til lagene i Oslo Ap og AUF i Oslo. Forslaget er tilgjenglig under.

Svarfrist for lagene er 2. mars. Valgkomiteen sender ut sin endelige innstilling 9. mars.

Årsmøtet er 16. og 17. mars i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1.