Fornebubanen skal bygges!

Oslo Ap har nå sørget for at Fornebubanen kan bygges, samtidig som vi kutter Oslos del av regninga med over 4 milliarder, sørger for  mer å rutte med til avgjørende kollektiv- og klimatiltak over hele byen, og sørger for at de private utbyggerne tar sin del av utgiftene. Dette vill ikke ha skjedd hvis ikke vi hadde satt ned foten, og de siste ukene er det gjort et unikt politisk håndverk fra våre folk.Vi har jobbet hardt over lengre tid og er svært glade for at banen nå blir en realitet. Oslo Arbeiderparti har sammen med byrådspartiene sørget for at Fornebubanen skal bygges. Fornebubanen er et svært viktig prosjekt for hele Oslo og vi er lettet og glade for hva vi har oppnådd. For to uker siden vedtok Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe seks krav for å kunne støtte utbyggingen. Vi var bekymret for de økte kostnadene og at dette kunne gå utover andre viktige kollektivprosjekter. Essensen i kravene var behovet for en bedre kostnadsfordeling mellom Oslo og Viken og at grunneierne som vil tjene svært mye på at prosjektet realiseres måtte bidra mer.De store utbyggerne betaler merVi har fått fullt gjennomslag hos grunneierne. De siste to ukene har grunneierne langs banens trasé kommet med villighetserklæringer på nye midler på rundt 2,1 milliarder. Vi har jobbet hardt opp mot grunneierne og de økte bidragene er helt sentrale for at vi kan støtte utbyggingen.  Oslo må betale mindreOslos andel av kostnadene i prosjektet ser ut til å gå fra 53 til 43 prosent. Dette fordi kostnadene som påløper i Viken betales av Viken og tilsvarende i Oslo, og utbyggingen i Viken ser ut til å bli vesentlig dyrere sammenlignet med utbyggingen i Oslo. Med de nye beregningene ser det ut til at regningen for Oslo blir rundt 2,5 milliarder lavere enn antatt. Dette er penger som vi kan bruke til mer satsning på kollektivtrafikk og klima i byen.Majorstua stasjonI dag er det Majorstua stasjon som er flaskehalsen som gjør at vi ikke får til flere avganger på t-banelinjene. Det skaper særlig problemer på linje 5 på Grorudbanen. Her trengs det flere avganger. Derfor var det et viktig mål for oss å sikre at vi får en til en ombygging av Majorstua stasjon. Med de nye pengene vi nå har fått inn, vet vi at vi får til det. Dette prosjektet er viktig for å sikre bedre infrastruktur i hele Oslo og vi er svært fornøyde med utfallet.Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe fikk framlagt den nye informasjon og nye beregninger i vårt gruppemøte mandag. Det var en enstemmig gruppe som da sa ja til at banen skal bygges. Våre seks krav er innfridd.Fornebubanen er miljøvennlig transport som knytter byen bedre sammen. Når vi nå samtidig vet at vi har penger til å gjennomføre andre, viktige kollektivprosjekter i byen, så er det riktig å bygge banen. Nå kan byggearbeidet fortsette, og vi kan glede oss til at banen åpner i 2029.