Agnes Nærland Viljugrein på Stortingets talerstol iforbindelse med en sak om Gaza

For ingen er fri, før alle er fri. For et fritt Palestina!

Torsdag 1. februar behandlet Stortinget en sak om Israels folkerettsbrudd og menneskerettighetsbrudd på Gaza. Vår stortingsrepresentant Agnes Nærland Viljugrein har vært saksordfører for denne saken og her kan du lese hennes innlegg:

President, jeg vil først takke komiteen for et godt samarbeid. Og jeg vil videre takke forslagsstillerne for et viktig forslag om den humanitære situasjonen på Gaza. Deres bekymring for den humanitære katastrofen på Gaza er en bekymring som en samlet komité deler.

I 2023 økte Norge sine bevilgninger til humanitær hjelp til Gaza fra 68 millioner kroner til over 1,6 milliarder ved utgangen av året. Og president, for regjeringspartiene er vårt humanitære og politiske arbeid i Palestina, et arbeid som vil fortsette i mange år fremover.

Situasjonen på Gaza er en menneskelig katastrofe. FN melder om at hver fjerde innbygger sulter, at livsfarlige sykdommer tar livet av dem som ikke dør av angrepene. Vannet som nå kan kjøpes er dyrt og skittent. Halvparten av bygningene på Gaza er skadet eller fullstendig ødelagt.  Og igjen står en befolkning uten familiemedlemmer, uten søsken, uten barn, uten håp og drømmer.

Norges viktigste arbeid er å sørge for at angrepene på Gaza stoppes og at nødhjelpen kan komme frem. Israels brudd på folkeretten og reglene i krig må stoppe.  Derfor påvirker Norge våre allierte og samarbeidspartnere, både i vesten og i andre deler av verden, til å legge press på Israel og for å få stanset krigføringen.

Norge, gjennom vårt lederskap i giverlandsgruppen for Palestina, har hatt et ledende og brennende engasjement for palestinernes sin sak i år etter år.

President, Denne uken ble den humanitære katastrofen verre. Nyheten om at 15 land trekker støtten til UNRWA, FNs viktigste hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, og en livline for nesten 2 millioner mennesker i Gaza og andre palestinske flyktninger, er katastrofal.

Organisasjonen er den viktigste humanitære bidragsyteren i Gaza, og kutt i støtten vil være dramatisk. Vi fortsetter vår støtte sammen med Irland, og vi sammen med FN, ber innstendig andre land om å gjøre det samme. Uskyldige menneskeliv fortjener aldri å være ofre for andre lands krigføring, andre lands okkupasjon. 

Så jobber vi for at de Palestinske selvstyremyndighetene ikke skal bryte sammen. I dag holder Israel igjen bistand og penger som de Palestinske selvstyremyndighetene har rett på. Norge jobber på spreng for at pengene skal komme frem. Det handler om å sikre stabilitet og en fremtid for palestinerne, og muligheten for en tostatsløsning. Derfor avviser vi også sterkt Netanhauys uttalelser mot en tostatsløsning, og anerkjenner palestinernes rett til en egen stat.

President, Israels okkupasjon av Palestina startet ikke 7. oktober. Det vil heller ikke slutte dersom den nåværende krigføringen tar slutt. Dette er en frihetskamp som Norge må kjempe sammen med Palestinerne i lang tid fremover.

For ingen er fri, før alle er fri.

For et fritt Palestina!