To eldre damer på kafe

Et rettferdig, sosialt og økonomisk bærekraftig pensjonssystem

På representantskapsmøtet 7. februar 2023 vedtok Oslo Arbeiderparti en uttalelse om framtidas pensjonssystem.