Et grått, trist og passivt statsbudsjett

Statsbudsjettet bidrar ikke nevneverdig til å møte morgendagens utfordringer for Oslo.

original_1478638347_295168

Finansbyråd Robert Steen (Ap).

- Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag er grått, trist og passivt med en gjenkjennelig Høyre-profil. Det bygger ikke opp under Oslos behov, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Finansbyråden i Oslo mener at statsbudsjettet er et langt stykke unna å bidra til byrådets visjon om en grønnere, varmere, mer skapende by med plass til alle.

Grønnere by

Avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo står for 160 000 tonn CO2-utslipp i året, og bidrar derfor betydelig til norske klimagassutslipp. Et anlegg for fangst og lagring av karbon (CCS) vil fjerne disse klimagassutslippene. Regjeringen har tidligere lovet å få på plass minst ett CCS-anlegg innen 2020. Derfor har det rødgrønne byrådet i hovedstaden satt i gang arbeidet med å få til CO2-rensing av anlegget, men finansieringen uteblir i statsbudsjettet.

– Det er trist at regjeringen ikke har høyere ambisjoner for kutt i klimagassutslipp, sier Oslos finansbyråd Robert Steen.

Byrådet i Oslo kommune forsøker å få med Akershus fylke for å unngå en heving av kollektivprisene og har utarbeidet et omfattende klimabudsjett for lavere klimagassutslipp og renere luft, mens regjeringen trekker i den andre retningen ved å sette opp momsen.

– Det er skuffende at regjeringen vil øke merverdiavgiften på kollektivprisene og gir en kald skulder til god miljøpolitikk i Oslo, kommenterer Oslos finansbyråd.

Han er også er skuffet over at regjeringen ikke legger frem et eget klimabudsjett.

– Jeg ser heller ikke at regjeringen er i nærheten av å matche Oslos klimapolitikk. Vi har fremmet vårt andre klimabudsjett, et forpliktende budsjett som monner og skaper resultater. Jeg ser ingen tilsvarende tiltak i statsbudsjettet, sier Robert Steen.

Varmere by

Oslos andrelinjebarnevern blir fortsatt underfinansiert fra statens side i dette budsjettet med om lag 145 millioner hvert eneste år. Oslo kommune må derfor bruke av andre midler for å dekke utgifter til barnevern.

– Det er ganske spesielt at regjeringen ikke forholder seg til den åpenbare skjevheten i måten de behandler de mest sårbare barna våre på i Oslo. At kommunen på egenhånd må ta regningen når staten ikke stiller opp er graverende. Jeg håper Stortinget retter opp skjevheten. Her er også Høyre, Fremskrittspartiet, Krf og Venstre i Oslo enige med byrådet, sier finansbyråd Robert Steen.

Oslo kommune har høy dekning av sykehjemsplasser sammenlignet med andre store kommuner i landet. Kommunen ønsker å øke kvaliteten ved å rehabilitere gamle sykehjem som har forfalt over mange år, men regjeringen kutter tilskuddene til dette.

– Regjeringen tror fremdeles at alle landets eldre kun ønsker omsorg i form av flere sykehjemsplasser. Dette skaper et problem for Oslo som har mange sykehjemsplasser med lav standard etter 18 år med borgerlig styre. Vi ønsker å ivareta våre eldre på den måten de fortjener og vi skulle gjerne hatt en håndsrekning fra regjeringen. I stedet får vi usikkerhet og mindre penger til dette arbeidet, sier finansbyråd Robert Steen, som lover at kommunen likevel ikke vil senke sine ambisjoner for de eldre.

Mer skapende by

Regjeringen skryter i dag av en digitaliseringssatsing på til sammen 100 millioner kroner til 422 kommuner. – 237.000 kroner i snitt til hver kommune for å digitalisere offentlig sektor er lite imponerende, sier Robert Steen som mener regjeringen mangler en overordnet visjon for å tilby bedre tjenester til innbyggerne.

Steen mener at regjeringen ikke har tatt inn over seg at samfunnet trenger flere digitale hoder og mener at IKT-utdanningen burde vært minst fordoblet.

– Vi trenger en storstilt satsning på IKT-utdanningen i Norge om vi skal ha ressurser for å møte fremtiden. Også her sover regjeringen i timen, Oslo har allerede et stort udekket behov for kompetanse innenfor IKT-sektoren både i privat og offentlig sektor, sier finansbyråden.

En by med plass til alle

Oslo kommune legger 30 millioner kroner på bordet til en områdesatsning i Oslo sør og håpet at regjeringen skulle følge opp med tilsvarende i sitt budsjett.

– Vi hadde jo håpet på en mer ambisiøs områdesatsning i Oslo sør, men regjeringen kommer kun med 4 millioner. Under valgkampen uttalte kommunalminister Jan Tore Sanner at det er tre områder han som statsråd er særlig opptatt av; forebyggende arbeid, tidlig innsats i skolen og samarbeid med sosiale entreprenører. Den tilnærmingen er det lite igjen av i dette budsjettforslaget, avslutter finansbyråd Robert Steen.