Er du vår nye organisasjonsrådgiver?

Oslo Arbeiderparti søker ny medarbeider

En sterk partiorganisasjon er avgjørende for at Oslo Arbeiderparti skal vinne valg og få gjennomslag for våre idèer og politikk. Vi vil derfor forsterke partikontoret med en organisasjonsrådgiver.Organisasjonsrådgiveren skal sammen med tillitsvalgte og ansatte arbeide for å styrke og bygge partiorganisasjonen gjennom å få flere medlemmer, bedre medlemstilbud, aktive partilag og mer synlighet over hele byen. Økt kampanjeaktivitet vil være en viktig del av dette arbeidet. Stillingen innebærer mye kontakt med partiorganisasjonen og tillitsvalgte i partilagene. Vi ser etter en person som er initiativrik og vil være en pådriver i organisasjonsbyggingen. I en liten administrasjon må alle være fleksible og ta i et tak når store oppgaver skal løses. Vi tror at en utadvendt person med godt humør vil trives best i jobben.Vi ønsker søkere med:-erfaring fra politisk og organisatorisk arbeid-arbeiderfaring fra kampanje-arbeidmed et stort hjerte for sosialdemokratiet og kjennskap til arbeiderbevegelsens organisasjoner-god skriftlig og muntlig framstillingsevne-kjennskap til digitale plattformerDet stilles krav til åpenhet, lojalitet og gode samarbeidsevner. Stillingen vil innebære en del arbeid utover normalarbeidstid.Kontorsted vil være i Oslo Arbeiderpartis lokaler på Youngstorget.Stillingen lønnes etter overenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor i Norge.Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med partisekretær i Oslo Arbeiderparti, Øyvind Slåke, telefon 90753236.Søknad sendes til [email protected] innen 9. mars.