Enighet om Oslo-budsjettet for 2018

Flertallspartiene i Oslo bystyre, Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt er enige om budsjettet for Oslo kommune for 2018

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen

Frode Jacobsen, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre

(Pressemelding 30. november 2017)

I finanskomiteens møte i dag vil disse partiene sørge for flertall for byrådets budsjett med noen justeringer.

De fire partiene er glade for at det nye flertallet i Oslo bystyre som velgerne sørget for i kommunevalget i 2015 gir resultater. Mange år med borgerlig styre innebar kutt i alle deler av kommunen.

Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt er enige om noen påplussinger som gjør budsjettet for 2018 enda bedre. Hovedtrekkene i endringene er:

  • 50 millioner kroner til økte bevilgninger til Osloskolen, totalt 200 millioner over 4 år.
  • 21,2 millioner kroner mer til bydelene, totalt 85 millioner over fire år.
  • 25 millioner kroner mer boligsosiale tiltak.
  • 30 millioner kroner mer universell utforming av kommunale bygg, særlig på skoler.
  • Økte bevilgninger til en rekke frivillige organisasjoner og tiltak innen velferdssektoren og kultursektoren.
  • Egen kvinnepott på 5 millioner kroner for organisasjoner og tiltak rettet mot kvinner.
  • Enighet om å jobbe for lavere priser på kollektivtrafikken.

En utfyllende liste viser hvor de ulike endringene er foretatt følger vedlagt.

Samlede endringer utgjør vel 150 millioner kroner, hvorav 30 millioner er investeringer knyttet til tiltak for universell utforming av kommunale bygg.

De fire partiene har særlig vært opptatt av å få stoppet økningene av kollektivprisene, men konstaterer at det ikke lykkes å oppnå enighet om dette med Akershus når det gjelder prisene i 2018. Partiene er derfor i forbindelse med budsjettet enige om følgende:

«Bystyret ber byrådet gå i dialog med Akershus fylkeskommune for å fremme tiltak som sikrer attraktiv og konkurransedyktig kollektivtrafikk, herunder lavere billettpriser. Byrådet bes arbeide for å fra 2019 få på plass, i prioritert rekkefølge, en heving av grensen for gratis for kollektivtransport for barn fra 4 til 6 år, en heving av aldergrensen for barn fra dagens 16 år til 18 år og heving av aldergrensen på studentrabatt.»

Oslo-budsjettet for 2018 blir vedtatt av Oslo bystyre onsdag 13. desember.