Byrådspartiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og partiet Rødt i Oslo tar ansvar for å gi Oslo et styringsdyktig byråd.

18. februar ble byrådspartiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og partiet Rødt enige om å forplikte seg til å søke å danne flertall for ordinært og revidert budsjett i bystyreperioden 2019 til 2023. 

- Jeg er glad for at denne enigheten gir en forutsigbarhet for byrådets styring. Våre fire partier har vist gjennom fem budsjettbehandlinger at vi sammen tar Oslo i grønn og mer rettferdig retning, sier Frode Jacobsen leder for Oslo Arbeiderparti. 

- Rødt er byrådspartienes naturlige samarbeidspartner videre, og vi er veldig glad for å forplikte oss til videre budsjettsamarbeid. Det er viktig for å skape en grønnere by med mindre forskjeller, sier Sunniva Holmås Eidsvoll leder for Oslo SV. 

- Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med Rødt gjennom bystyreperioden. Dette danner grunnlaget for å gjennomføre de store oppgavene med å gjøre byen grønnere, sier Einar Wilhelmsen leder for Oslo MDG. 

Disse partiene ønsker også å fortsette et konstruktivt samarbeid på saksfelt og områder hvor vi har felles interesser

Enighet mellom byrådspartiene og Rødt om samarbeidsavtale i bystyret

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og partiet Rødt i Oslo tar ansvar for å gi Oslo et styringsdyktig byråd.

18. februar ble byrådspartiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og partiet Rødt enige om å forplikte seg til å søke å danne flertall for ordinært og revidert budsjett i bystyreperioden 2019 til 2023. 

- Jeg er glad for at denne enigheten gir en forutsigbarhet for byrådets styring. Våre fire partier har vist gjennom fem budsjettbehandlinger at vi sammen tar Oslo i grønn og mer rettferdig retning, sier Frode Jacobsen leder for Oslo Arbeiderparti. 

- Rødt er byrådspartienes naturlige samarbeidspartner videre, og vi er veldig glad for å forplikte oss til videre budsjettsamarbeid. Det er viktig for å skape en grønnere by med mindre forskjeller, sier Sunniva Holmås Eidsvoll leder for Oslo SV. 

- Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med Rødt gjennom bystyreperioden. Dette danner grunnlaget for å gjennomføre de store oppgavene med å gjøre byen grønnere, sier Einar Wilhelmsen leder for Oslo MDG. 

Partiene ønsker også å fortsette et konstruktivt samarbeid på saksfelt og områder hvor vi har felles interesser