Endringer i det rødgrønne byrådet

Byrådsleder Raymond Johansen har tirsdag 19. desember foretatt endringer i sammensetningen av byrådet i Oslo.

Raymond, Tone og Kjetil

Tone Tellevik Dahl, Raymond Johansen og Kjetil Lund

Byrådskifte

Geir Lippestad har fratrådt som byråd for næring og eierskap. Kjetil Lund er utnevnt som ny byråd.   

Geir Lippestad har gjort en solid jobb for Arbeiderpartiet og byrådets satsing på næringsutvikling, integrering og mangfold. Han har løftet næringspolitikken, styrket kommunens eierskap og ledet arbeidet med å gjennomføre Norgeshistoriens største krafttransaksjon. Han har stått stødig i håndteringen av flyktningkrisen i 2016. 

Oslo Arbeiderparti er takknemlig for den jobben Geir har gjort, og er glad for at han ikke forlater politikken, men går tilbake til bystyret der han vil være fast representant for Arbeiderpartiet.

Kjetil Lund er samfunnsøkonom og kommer fra stillingen som direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk i Statkraft. I perioden 2009 til 2014 var Kjetil Lund statssekretær i Finansdepartementet. I 2014 ledet Lund sekretariatet da Jens Stoltenberg var FNs spesialutsending for klima. Kjetil Lund sitter også i Oslo Arbeiderpartis partistyre.

Med Kjetil Lunds erfaring fra kraftbransjen og klimaarbeid får vi ytterligere styrket arbeidet med aktivt eierskap og utvikling av grønt næringsliv.

Byrådsbytte

Byråd Inga Marte Thorkildsen fra SV har fratrådt som byråd for eldre, helse og sosiale tjenester. Byråd Tone Tellevik Dahl er utnevnt som ny byråd for dette feltet. Byråd Tone Tellevik Dahl har fratrådt som byråd for oppvekst og kunnskap.  Byråd Inga Marte Thorkildsen er utnevnt som ny byråd for dette feltet.  

Byrådet gjør det vi sa vi skulle gjøre, og er i ferd med å levere på løftene våre i Østmarkseter-erklæringen. Etter to år er det naturlig for meg å se på oppgave-sammensetningen. Derfor har jeg gjort en rokade i byrådet hvor Tone Tellevik Dahl og Inga Marte Thorkildsen bytter saksfelt, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Justeringer i byrådenes porteføljer

I forbindelse med endringene i byråd gjøres justeringer i porteføljen mellom byrådsavdelingene. Integrerings- og mangfoldarbeidet flyttes fra byrådsavdeling for næring og eierskap til byrådsavdeling for helse, eldre og sosiale tjenester som nå har skiftet navn til eldre, helse og arbeid. 

 For å styrke oppvekstfeltet, med tidlig innsats og tettere samarbeid på tvers, flyttes barnevern, helsestasjonene og skolehelsetjenesten fra byrådsavdeling for helse, eldre og arbeid til byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.