Byrådet tar kampen for et seriøst arbeidsliv

Oslo går foran med modell for å rydde opp i byggebransjen og bekjempe arbeidslivskriminalitet

Foto: Sturlason/Oslo Kommune

Byråd Robert Steen

Det er siste årene har det vært en utvikling med utbredt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsmarkedet. Samtidig har søkertallene til relaterte byggfag gått betydelig ned. Byrådet i Oslo innfører nå en modell for å rydde opp i bransjen og på nytt gjøre det attraktiv å søke seg til byggfag.

Det offentlige må gå foran

-Avsløringene har vært mange, med grov utnyttelse av sårbar arbeidskraft uten anstendige ansettelsesforhold. Dette utfordrer vår norske modell og er i ferd samfunnet vårt dramatisk, sier byrådsleder Raymond Johansen. 

Oslo kommune handler årlig for rundt 26 milliarder. Dette gjør Oslo kommune til Norges nest største offentlige innkjøper etter staten.

Johansen påpeker at dette gir kommunen betydelig påvirkningskraft ovenfor bransjen.

- Som landets nest største byggherre vil vi stille krav til bedriftene som leverer til kommunen. Det eneste som kan få orden på forholdene er strengere krav om skikkelige arbeidsvilkår, kamp mot arbeidskriminalitet og gode kontrollmekanismer. Det offentlige må gå foran.

Innfører standardkontrakter

Finansbyråd Robert Steen har jobbet frem den nye modellen sammen med partene i arbeidslivet. Han understreker at de nye kravene vil komme seriøse aktører og fagmiljøene til gode.

- Oslomodellen vil sørge for en rettferdig konkurranse for seriøse leverandører som er kvalitetsbevisste og tar samfunnsansvaret sitt på alvor.  Samtidig vil etterspørselen etter faglærte øke, og det blir mer attraktivt å ta lærlingutdanning. 

En viktig del av modellen er nye standardkontrakter som sikrer arbeidsforhold og rettigheter. Modellen styrker også kravene til bruk av faglærte og lærlinger, krav til underleverandører, krav om lønnsutbetaling til de ansattes konto og dokumentert yrkesskadeforsikring. 

Setter ny standard

Steen tror flere aktører vil følge etter Oslo.

- Når Oslo kommune stiller såpass strenge krav ved sine innkjøp forventer man at andre seriøse aktører følger etter. Oslomodellen kan bli den nasjonale standarden for et seriøst arbeidsliv. 

Noen viktige punkter i den nye modellen:

  • Krav om bruk av fast ansatte 
  • Krav om tarifflønn mellom oppdrag 
  • Krav om faglærte håndverkere 
  • Minimum 10 % lærlinger på kontraktene på områder med behov for lærlinger. 
  • Begrensning i antall ledd underleverandører Nøkkelpersoner i prosjektet skal forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk. 
  • Krav om HMS-kort fra første dag og system for elektronisk mannskapsoppfølging 
  • Rett til innsyn i alle leverandørens forhold som har betydning for oppfyllelse av kontrakten Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med tariff  
  • Krav om betaling til bank 
  • Forbud mot kontant betaling       

Fakta om modellen på oslo kommunes nettsider