Byrådsleder Raymond Johansen

Budsjetthilsen fra Raymond

For vel en uke siden la byrådet vårt fram det femte Oslo-budsjettet.

Trygg styring gjennom pandemien og flere i arbeid er byrådets hovedprioriteringer i budsjettet. Vi setter av 2 milliarder kroner til å ruste Oslos helsetjenester til å håndtere pandemien, og vi setter i gang en rekke nye tiltak for å få flere ut i jobb.Vi lever av folks hoder og hender. Arbeidslinja er bærebjelken i samfunnet vårt. Men nå står arbeidslinja vår i en dyp krise. 33.000 Oslo-folk står uten jobb. Næringslivet og kultursektoren opplever dramatiske fall i inntektene. Koronataksameteret løper, og også for Oslo kommune har smitteutbruddet ført til økte kostnader og fall i inntekter.I Oslo har vi de siste åra investert stort i digitalisering, det høster vi nå gevinster av. Det er mindre overlapping av oppgaver. Bedre organisering. Mindre konsulentbruk. Mer heltidsarbeid. Det gjør at i et budsjett der vi må bruke de store pengene på korona og arbeid, likevel kan sette i gang en del viktige løfter:Vi innfører pensjon fra første krone for ansatte i Oslo kommune. Det har vært et viktig krav fra fagbevegelsen og en viktig punkt i vårt program.Vi bemanner opp med flere voksne på barnehager og skoler med store behov. Høy voksentetthet i barnehagen og skolen for å skape et godt miljø og være tett på og tidlig ute med å hjelp og støtte til de som trenger det. Vi styrker det forebyggende arbeidet – blant annet med 5000 nye plasser i kulturskolen og flere sommerjobber for ungdom. Det gir mulighet til å utøve kunst og kultur etter skoletid, og nyttig arbeidserfaring, selvtillit og for mange sin første lønnslipp.  Vi fortsetter utbygginga av idrettsanlegg – bare de neste fire åra skal vi bygge idrettsanlegg for 5,8 milliarder kroner. Vi satser på idrettsanlegg fordi idrett er mer enn sport; det er folkehelse og forebygging.Vi gjennomfører byrådets nye boligpolitikk, som både skal sikre flere kommunale boliger og en lettere vei inn i boligmarkedet. Vi setter av 2,5 milliarder til nye kommunale boliger, og ruster opp mer av de boligene vi allerede eier. I tillegg starter vi gjennomføringen av å lage nye veier inn i boligmarkedet, den såkalte tredje boligsektoren.I 2021 setter vi inn 87 splitter nye trikker i Oslo. Det vil doble kapasiteten i trikkenettet, samtidig holder vi kollektivprisene på samme nivå som i dag. I tillegg planlegger vi for å bygge 100 km med sykkelvei de neste fire åra. Det er en tidobling i tempoet, sammenlignet med hva det høyrestyrte byrådet gjorde.Vi utvider tilbudet om rosa busser for eldre til bydel Bjerke og bydel Alna. Det skal være godt å bli gammel i Oslo, og for mange utgjør bussene forskjellen på om man blir sittende hjemme eller om man kommer seg ut.  Vi gjennomfører tidenes lønnsløft for ansatte på sykehjem ved å erstatte kommersielle sykehjem med kommunale og ideelle. 2000 sykehjemsansatte får bedre lønn, pensjon og arbeidsbetingelser. Det er viktig når vi går inn i en tid med vekst i eldrebefolkningen. I tillegg setter vi av nesten 7 milliarder kroner til nye sjukehjem og omsorgsboliger de neste fire åra. Oslo skal være en by som gir folk muligheter til å leve forskjellige liv. Som viser vei til et inkluderende og rettferdig grønt skifte. Som har et trygt og godt arbeidsliv, der det er enkelt å drive næring og vanskelig å være kjeltring. En by der unger får en god og trygg oppvekst, og våre eldre blir tatt godt vare på.Noen av løftene både Arbeiderpartiet, SV og MDG gikk til valg på i 2019 er utsatt på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder for eksempel løftet om innføring av skolemat som er krevende å sette i gang under koronapandemien. Vi har derfor lagt inn midler til å starte innføringen fra 2022.Du kan lese mer om Oslo-budsjettet her

Raymond Johansen

byrådsleder