Årsmøte i Oslo Arbeiderparti

Årsmøtet vedtok ny politikk og valgte nytt styre

original_1478640926_5024633

Årsmøtet i Oslo Arbeiderparti ble avholdt 11.-12 april i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1.

Vedtakene fra årsmøtet kan lastes ned på bunnen av siden.

På møtets andre dag ble det valgt nytt partistyre

 • Frode Jacobsen, leder
 • Khamshajiny Gunaratnam, nestleder
 • Siri Gåsemyr Staalesen, partisekretær
 • Torunn Kanutte Husvik, leder av kvinnenettverket
 • Inger Helene Vaaten, leder av fagligpolitisk utvalg
 • Mari Morken, studieleder
 • Helge Stoltenberg, styremedlem
 • Kjetil Lund, styremedlem
 • Katinka Riksfjord Sporsem, styremedlem
 • Olav Tønsberg, styremedlem
 • Fredrik Mellem, styremedlem
 • Siri Ingeborg Fossheim, vara
 • Maria Qureshi, vara
 • Øyvind Vasaasen, vara
 • Kim Noguera Gabrielli, vara
 • Erling O. Turtum, vara 
 • Kristin Bergersen, vara
 • Agnes N. Viljugrein, tiltrer for AUF