Årsmøte 2020: Tilbakemelding fra lagene

Valgkomiteen har varslet at en oversikt over lagenes innspill til tillitsvalgte for neste årsmøteperiode vil bli offentliggjort på Oslo Arbeiderpartis hjemmesider. Dette fordi valgkomiteen ønsker mest mulig åpenhet om prosessen fram mot årsmøtet.

 Valgkomiteen vil likevel understreke at en slik oversikt ikke vil gi et fullstendig bilde av oppfatningene i organisasjonen. Lagene har ulik størrelse, og dermed også ulik representasjon i representantskapet. Videre har noen lag kun foreslått lokale kandidater, mens andre har foreslått et helhetlig styre. Dette er forskjeller som valgkomiteen vil fange opp i sitt arbeid. Det er også viktig å understreke at innspillene fra lagene er ment som et hjelpemiddel og en pekepinn for valgkomiteen, men at valgkomiteen selvsagt skal gjøre sine egne selvstendige vurderinger i sitt arbeid med å foreslå tillitsvalgte for neste årsmøteperiode.Har du spørsmål til lagenes tilbakemeldinger eller annet som omhandler valgkomiteens arbeid, kan komiteens leder Rune Tokle kontaktes på telefon 977 38 557.