Alle kandidatene som nominasjonskomiteen har fått innspilt

Vedlagt finner dere kandidatskjemaene til alle kandidatene som har levert dette.