10 gode grunner til å stemme Arbeiderpartiet i Oslo

#NyttByråd vil gjøre Oslo til en grønnere, rausere og mer moderne by med plass til alle. Her har du 10 grunner til å stemme på Arbeiderpartiet og Raymond Johansen i Oslo. Valget blir historisk jevnt. Hver eneste stemme teller, og du kan gjøre en forskjell.

original_1478641625_5072718

1) Ansette 500 flere folk i hjemmetjenesten som tar vare på bestemor og bestefar

2) Bygge 3000 nye barnehageplasser til minstebror. Da går hverdagen opp for far og mor, og junior får den beste starten i livet

3) Ansette flere lærere i skolen til Lars, Laleh og Lisa, som lettere vil knekker lesekoden og løse mattestykkene. Da blir skoleårene flere og det blir lettere å fullføre videregående skole og få lærlingeplass.   

4) Bygge ny t-banetunell sånn at du og alle dine venner kommer seg raskere, grønnere og tryggere frem, og hjem igjen.

5) Bygge ferdig sykkelveinettet i Oslo, sånn at det blir mye enklere og tryggere å ta seg frem på to hjul.

6) Bygge flere og billigere boliger, spesielt langs kollektivknutepunkter sånn at Oslo blir en by med plass til alle.

7) Åpne ungdomsklubber i alle bydelene sånn at Lars, Laleh og Lisa får en tryggere ungdomstid.

8) Sørge for like muligheter uansett hvor du vokser opp, ved å forlenge Grorudal og Oslo Sør satsingen og utvide Tøyensatsingen til å omfatte alle de tre indre bydelene

9) Stoppe privatiseringen og sørge for at bestemor og bestefar ikke blir satt på anbud.

10) Sørge for åpenhet ved å stoppe hemmeligholdet om avvik i eldreomsorgen – til brukernes beste.

Del listen med dine venner.

Godt valg!