- Skulle helst hatt andre tiltak

Akutt høy luftforurensing gjør det nødvendig med midlertidig kjøreforbud for dieseldrevne kjøretøy fra tirsdag klokken 06:00. Miljøpolitisk talsperson i Oslo Ap, Andreas Halse, sier forbudet er et nødvendig onde

Miljøpolitisk talsperson Andreas Halse (Foto: Oslo kommune, Sturlason)
- Det er trist at Oslolufta ligger an til å bli så dårlig at vi må ty til drastiske tiltak. Vi vet dette vil skape vansker for mange mennesker i byen. Dessverre er et midlertidig forbud det eneste virkelige gode virkemiddelet vi har for å redusere utslipp umiddelbart.   

Kaldt vær og dårlig luftsirkulasjon gjør at luften forventes å være så forurenset at det medfører betydelig helserisiko, og i værste fall livsfare, for personer med store helseproblemer. Luftforurensingen rammer først og fremst barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjerte-, kar- eller luftveislidelser.

Meteorologen forklarer: Derfor blir Oslo-lufta dårlig til uka 

 - Mange kommer til å merke dette på kroppen. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor må vi gjøre det vi kan for å takle det akutte problemet nå, men aller mest må vi jobbe for å lage en by der ingen får redusert livskvalitet fordi lufta er forurensa. 

 Halse viser til at Oslo bystyre har vedtatt at det kan innføres krisetakster i bomringen på dager med høy forurensing, men at dette ikke er godkjent av regjeringen. 

 - Dette er det mest virkningsfulle akuttiltaket på dager med dårlig luft, og et bedre alternativ enn forbud. Det er synd regjeringen enda ikke har godkjent dette tiltaket, og gitt oss flere strenger å spille på i møte med denne type problemer.

Les mer om forbudet på kommunens hjemmesider