- Rydder opp etter det forrige byrådet

Kommunen overtar avfallsinnhenting

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen

Mange husstander i Oslo har hatt problemer med manglende henting av avfall siden Veireno overtok ansvaret for avfallsinnhentingen i oktober 2016. I tillegg er det avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven. 

I denne perioden har Veireno fått dagbøter at Oslo kommune som følge av manglende avfallshåndtering, og mer enn doblet antall ansatte for å oppfylle kontrakten. Selskapet har likevel ikke klart å oppfylle oppdraget, og har samtidig kommet i økonomiske vanskeligheter. Problemene tilsier at det forrige byrådet aldri burde ha inngått kontrakten med Veireno.

For å hindre at det blir oppbrudd i avfallsinnhentingen har byrådet derfor kommet frem til at det eneste forsvarlige er å at kommunen tar over ansvaret for avfallsinnsamlingen. Samtlige ansatte og bilene som tidligere kjørte for Veireno overdras til Oslo kommune.

 - Det viktigste for oss har hele tida vært at folk i byen skal oppleve en stabil og god avfallsinnsamling. Denne løsningen sikre det. Den er bra for folk i byen. Den er bra for kommunen og bra de ansatte som får en god arbeidsgiver i Oslo kommune, sier leder i Oslo Ap Frode Jacobsen.