- Regjeringen svikter Groruddalen

Regjeringens forslag til statsbudsjett barberer støtten til Groruddalssatsingen

original_1478640949_3790278

Groruddalssatsingen har siden 2006 vært med på å løfte Groruddalen. Satsinga har fra starten av vært et spleiselag mellom stat og kommune, hvor begge parter har bidratt med minst 50 millioner hver. Regjeringen foreslår nå å kutte sitt bidrag med over 16 millioner. Leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, er skuffet

- Gjennom flere år har vi sett at områdeløftet i Groruddalen gir gode resultater. Derfor var det viktig for oss å prioritere dette i Oslobudsjettet. Vi er stolte av å øke støtten til Groruddalssatsingen. Det er skuffende at regjeringen gjør det motsatte.

Byrådet i Oslo har foreslått å øke kommunens bidrag til Groruddalssatsingen til 55 millioner i 2017, og deretter 60 millioner årlig frem til 2026. Til sammenligning foreslår regjeringen 33,3 millioner.

Jacobsen påpeker at Høyre gjentatte ganger har slått fast at de de skal videreføre ordningen.

- Dette er viktige midler for Groruddalen, og folk lokalt er veldig tydelig på at det er viktig å videreføre satsingen. Ved å kutte støtten svikter regjeringen Groruddalen. Med tanke på pengebruken regjeringen legger opp til, er det rart de ikke finner plass til et tiltak alle er enige om fungerer. Det er tydelig at landet trenger ny regjering.