Arrangementer

Valgdag

I Oslo har vi valg over to dager.

10. sep, kl. 00:00 — 11. sep, kl. 00:00, Hele byen

Har du adresse utenbys oppfordrer vi deg til å forhåndsstemme dersom du ikke er i hjemkommunen din på valgdagen.Ler mer om valgordningen her: https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/id456491/