Arrangementer

Sosialdemokratisk utenrikspolitikk i vår tid

Internasjonalt forum inviterer til medlemsmøte

27. jan, kl. 18:00 — 20:00, Middelthunsgate 26

Internasjonalt forum inviterer til medlemsmøte med utenriksminister Anniken Huitfeldt som innleder.
Tema: Sosialdemokratisk utenrikspolitikk i vår tid.

Møtet finner sted på Skøytemuseet i Middelthunsgate 26.

Hjertelig velkommen!

Kameratslig hilsen
styret i Internasjonalt forum
www.internasjonaltforum.no