Søndre Nordstrand inviterer til medlemsmøte

Evaluering av valgkampen og godkjenning av samarbeidsavtale

25. okt, kl. 19:00 — 21:00, Holmlia senter

Søndre Nordstrand Arbeiderparti inviterer medlemmer i bydelen til medlemsmøte  onsdag 25.oktober kl. 19:00.Sted: Bydelshuset (BU-salen, 6. etg. på Holmlia senter)

Dagsorden for møtet:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Evalueringen av valgkampen v/ Abdullah Alsabeehg og Maria Qureshi

- Diskusjon om valgkampen 

- Godkjenne politisk avtale mellom A, SV, Rødt og MDG

- Valg av gruppeleder og nestleder

- Arbeiderpartiets representasjon i BUs styrer og utvalg

- Eventuelt

Søndre Nordstrand Arbeiderparti er nå i forhandlinger med SV, Rødt og MDG om felles politisk avtale. I denne avtalen skal vi avklare politikk, samarbeidsrutiner, og fordeling av posisjoner. På møtet vil resultatet av forhandlingene bli lagt fram.  

Vennlig hilsen,

Abdullah Alsabeehg

leder, Søndre Nordstrand Arbeiderparti