Representantskapsmøte

Merk nytt møtested

29. aug, kl. 17:00 — 20:00, Hausmannsgate 5

Representantskapets medlemmer innkalles til representantskapsmøte.

Merk nytt møtested for dette møtet: Røde Kors sine lokaler i Hausmannsgate 5.

Medlemmer i Oslo Arbeiderparti er velkomne til å delta som observatører.