Representantskapsmøte - Situasjonen i Midtøsten

.

21. nov, kl. 17:00 — 20:00, Arbeidersamfunnets plass 1

Representantene innkalles til representantskapsmøte 21. november.

Innledning ved utenriksminister Espen Barth Eide Samtale mellom Espen Barth Eide, Marte Heian-Engdal, Senter for internasjonal konfliktløsning og Lindis Hurum, Leger Uten Grenser.

Alle medlemmer i Oslo Arbeiderparti kan delta som observatører.