Arrangementer

Program- og nominasjonsmøte

Vi vedtar program og bystyreliste for kommende periode

1. mar, kl. 17:00 — 2. mar, kl. 15:30, Arbeidersamfunnets plass 1

Velkommen til program- og nominasjonsmøte.

Vi vedtar Oslo Arbeiderpartis program og bystyreliste for perioden 2019 til 2023.

Valgte representanter har tale- og stemmerett, men alle medlemmer er velkommen til å delta som observatører.