Arrangementer

Programmøte

Vi vedtar programmet for kommende periode

1. mar, kl. 18:00 — 2. mar, kl. 16:00, Arbeidersamfunnets plass 1
Velkommen til programmøte.

Vi vedtar Oslo Arbeiderpartis program for perioden 2019 til 2023.

Valgte representanter har tale- og stemmerett, men alle medlemmer er velkommen til å delta som observatører.