Arrangementer

Representantskap

Representantskap

7. feb, kl. 17:00 — 20:00, Arbeidersamfunnets plass 1

Velkommen til representantskap i Oslo Arbeiderparti!

Dagsorden
Sak 5/2023
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 6/2023
Et bedre pensjonssystem
Innledning v/Marianne Marthinsen, tidligere stortingsrepresentant og medlem av pensjonsutvalget

Debatt

Vedtak

Forslag til uttalelse ettersendes

Sak 9/2022 Eventuelt

Innsjekk starter kl. 16.00 og stenger kl. 17.30

Representantskap Oslo Arbeiderparti