Representantskap

Representantskap

7. feb, kl. 17:00 — 20:00, Arbeidersamfunnets plass 1

Velkommen til representantskap i Oslo Arbeiderparti!DagsordenSak 5/2023Godkjenning av innkalling og dagsordenSak 6/2023Et bedre pensjonssystemInnledning v/Marianne Marthinsen, tidligere stortingsrepresentant og medlem av pensjonsutvalgetDebattVedtakForslag til uttalelse ettersendesSak 9/2022 EventueltInnsjekk starter kl. 16.00 og stenger kl. 17.30

Representantskap Oslo Arbeiderparti