Arrangementer

Representantskap

Dokumenter sendes representanter per e-post

13. feb, kl. 18:00 — 20:00, Arbeidersamfunnets plass 1

Til medlemmer og varamedlemmer av representantskapet, bydelspartiledere, partistyret og øvrige medlemmer med tale- og forslagsrett,

Det innkalles til representantskap i Oslo Arbeiderparti tirsdag 13. februar kl. 18 i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1.

Tema for representantskapet er Arbeiderpartiet ute og hjemme. Det skal diskuteres om Arbeiderpartiet kan bruke kunnskapen om trepartssamarbeidet, skattepolitikk og forvaltning av fellesskapets ressurser i utenrikspolitikken.Forslag til uttalelse sendes ut etter partistyrets møte 6. februar. Uttalelsen må sees i sammenheng med den internasjonale uttalelsen som skal vedtas på årsmøtet.