Arrangementer

Representantskapsmøte

For valgte representanter og tilhørere

21. okt, kl. 18:00 — 21:00, Arbeidersamfunnets plass 1

På representantskapsmøtene møter valgte representanter fra lagene. Medlemmer er velkommen til å delta som observatører.

Registrering fra klokken 17:30