Program- og nominasjonsmøte

Samfunnssalen

20. jan, kl. 17:00 — 21. jan, kl. 17:00, Arbeidersamfunnets plass 1
Representantskapets medlemmer innkalles til program- og nominasjonsmøte.

Alle medlemmer i Oslo Arbeiderparti kan delta som observatører.