Arrangementer

Om natten lyser stjernene - sosialdemokrati og likestilling

Robert Steen innleder

2. des, kl. 18:00 — 19:30, Zoom

Robert Steen har denne høsten gitt ut boken «Om natten lyser stjernene». En bok om sønnen Mats som er født med Duchennes muskeldystrofi.

Boken stiller det betimelige spørsmålet «hva utgjør et godt liv?». Og hvem det er som har rett til å definere det?

Den kritikerroste boken blir ut utgangspunkt for kveldens samtale.

Tuva Moflag har i denne perioden vært en av de tydeligste stemmene i samfunnsdebatten om kvinners rettigheter og er en stor forkjemper for likestilling. Hun er medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

Ann Marit Sæbønes er i dag leder for Arbeiderpartiets ressursgruppe for politikk på funksjonshemmet-området. Hun var Oslos første kvinnelige ordfører og har vært direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I tillegg til å innehatt rollen som helse-og sosialombud i Oslo kommune.

Kvelden før FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne inviterer vi til en samtale med Robert Steen, Tuva Moflag og Ann Marit Sæbønes der vi stiller spørsmål om sosialdemokratiet har sviktet eller sikret de funksjonshemmede i Norge de rettigheter som gir alle likeverdige liv.

Her finner du mer informasjon om møtet i regi av Sagene Arbeiderparti.