Arrangementer

Medlemsmøte i Østensjø Arbeiderparti

Velkommen!

10. okt, kl. 19:00 — 21:00, Oppsal samfunnshus

Dagsorden:
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valgkampen og valget i Oslo
- Valget til bydelsutvalget
- Presentasjon av politisk plattform «Østensjøerklæringen» og skisse til konstituering av bydelsutvalget
(Innstilling vil bli fremlagt på møtet)
- Valg av Arbeiderpartiets gruppeleder i bydelsutvalget
(Innstilling vil bli fremlagt på møtet)
- Eventuelt


Velkommen!

Styret i Østensjø Arbeiderparti

Vi har også en egen facebook side,  http://www.facebook.com/OstensjoAp