Mediearbeid

Mediearbeid

8. des, kl. 17:00 — 18:30, Youngstorget 2b (Ring på Brundtland)

Som kursleder i denne skoleringen har vi fått Kaia Storvik som er byrådssekretær for Raymond Johansen. Kaia har tidligere jobbet i Agenda og har blant annet også være redaktør i Dagsavisen. Skoleringen vil ta for seg mediebildet i Oslo og hvilke kommunikasjonsmål vi bør sette oss. Hvordan får vi på en sak i media og hvilke medier bør vi velge oss? Det blir satt av tid til praktisk øving for de som ønsker det.

Meld deg på her.

Kaia Storvik

Kaia Storvik