Arrangementer

Lansering: Oslo 2040

Velkommen

30. mai, kl. 18:30 — 20:00, Uhørt

Se for deg hovedstaden. Ikke i dag, men i 2040. Det er 18 år til.
Hva ser du?
Og kanskje viktigere; hva vil du se?
Hvordan ønsker du at den skal se ut? Og hvordan vil du ikke at den skal være?

Det har vært tema for et arbeid igangsatt av Oslo Arbeiderparti. Partiet har ambisjoner om å styre Oslo lenge. Med jevne mellomrom må vi løfte blikket ut av den daglige politikken og tenke noen større og mer langsiktige tanker samtidig som vi gjør hverdagen bedre for folk i vår by gjennom løpende vedtak og håndtering av dagsaktuelle saker i regjering, storting, byråd, bystyre og bydelsutvalg.

Før jul satte partiet derfor ned en redaksjonskomite som har jobbet med tekster under overskriften «Oslo 2040».

Det er valgt ut 5 temaer:

 En samlet by. En by som skaper og deler. En bærekraftig by. Kunnskapshovedstaden. Byen for alle.

Til sammen har vi samlet 15 tekster. Jeg håper vi med debattopplegget Oslo 2040 kan gi en god tankereise inn i hovedstaden vår 18 år frem i tid. Og at det kan gi inspirasjon til å løfte blikket og tenke ut og lage politikken som skal til for å få oss dit.

Heftet lanseres 30.mai på Uhørt i Oslo, fra kl 18:30-20:00.

Med oss på scenen har vi flere av bidragsyterne fra arbeidet med heftet. Vi håper så mange som mulig vil være med å feire lanseringen av arbeidet, stille spørsmål og diskutere, og selvsagt benytte anledningen til å snakke med gode partikamerater!

Du møter:
Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo
Agnes Viljugrein, bydelsutvalgsgruppeleder Gamle Oslo Ap og vara til Stortinget
Farukh Quereshi, bystyrerepresentant for Oslo Ap
Andreas C. Halse, leder av Sagene Arbeiderparti og medlem i redaksjonskomiteen Oslo 2040
Hannah Gitmark, styremedlem i Korsvoll Ap og i Oslo Aps kvinnegruppe, samt leder av redaksjonskomiteen 2040