Arrangementer

Lagledersamling Oslo Arbeiderparti

Lagledere og kasserere inviteres til heldagsmøte

9. nov, kl. 09:00 — 16:00, Youngstorget 2b, 5 etg

Se egen invitasjon sendt per e-post for påmelding til lagledersamlingen.