Arrangementer

Kjelsås Arbeiderpartilag inviterer til medlemsmøte: NAV og tilliten til velferdsstaten

Kristen Rytter innleder

15. jan, kl. 19:00 — 20:30, Kjelsås Folkets hus

I folks bevissthet henger Arbeiderpartiet og velferdsstaten sammen. Det er sant og bra. Men det betyr også at vi må være de første til å formulere endringsbehov og reformer når folks tillit til velferdssystemet svikter, når antallet fattige familier øker og et stort antall ungdom fortsatt ikke får lærlingplass.

Hva kan vi gjøre med systemet, regelverket og den måten folk opplever å bli behandlet på i NAV? Hva vil vi beholde i NAV og hva må endres?

Kveldens innleder, Kirsten Rytter, har jobbet i sosialtjenesten og som NAV leder i Oslo i mange år. For Arbeiderpartiet har hun tidligere hatt verv som byråd, bystyrerepresentant, gruppeleder i bydelsutvalget og lokallagsleder.

Møteleder er Tonje Meinich, nestleder i Kjelsås Arbeiderpartilag.

Vi innleder nå en møteserie som skal gi oss kunnskap og anspore til debatt og politikkutvikling fram mot Stortingsvalget 2021.

Vi byr på kaffe og noe søtt.

Du er hjertelig velkommen!